Informacja o zmianach w Zarządzie Oddziału w Warszawie

Opublikowano: 2021-06-14

SITK RP Zarząd Oddziału w Warszawie informuję, że z powodu:

  • śmierci śp. Stefana SARNA - Prezesa Oddziału w kadencji 2018-2022 oraz
  • śmierci śp. Andrzeja ZAJĄCZKOWSKIEGO - Wiceprezesa Oddziału

w dniu 08 czerwca 2021 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Warszawie z udziałem przedstawicieli Komisji Rewizyjnej, które zgodnie z § 52 Statutu SITK RP, po konsultacji z przewodniczącymi sekcji, komitetów, komisji, klubów i kół, na którym podjęto jednogłośnie Uchwałę o wyborze do końca kadencji na funkcję Prezesa Oddziału kol. Ireneusza JASIŃSKIEGO – dotychczasowego Wiceprezesa. Jednocześnie podjęto Uchwałę o zmianie na funkcji Wiceprezesa oraz uzupełnieniu składu Zarządu spośród zastępców członków.

Obecny skład Zarządu prezentowany jest w zakładce: Władze Oddziału – Zarząd od 08. 06. 2021 r.

czytaj dalej