Zapraszamy do udziału w CLV Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 22 maja 2019 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLV Forum Ekspertów Transportu Publicznego
w dniu 22 maja 2019 r. o godz. 17:00
Temat Forum:
„Wyniki analizy korzyści i kosztów wykorzystania autobusów elektrycznych w komunikacji”Temat przedstawi: Elżbieta Płuska
Dyrektor ds. Badań i Rozwoju Obszar Powietrze - Atmoterm S.A.
-
Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
Wstęp wolny

Do pobrania: