CXIII Forum Komunikacyjne - 26.03.2015

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXIII Forum Komunikacyjnym
w dniu 26 marca 2015 r. o godz.17,00
Temat Forum:
„Analiza funkcjonowania wydzielonych pasów autobusowych
i autobusowo-tramwajowych w Warszawie”

Temat przedstawi:
Pan Marcin Wapniarski
Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy
Miejsce Forum :Warszawski Dom Technika NOT
ul. T. Czackiego 3/5  sala C, V piętro  (dojazd windą)

Wstęp wolny