Zapraszamy do udziału w CXLIV Forum Komunikacyjnym w dniu 26 kwietnia 2018

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXLIV Forum Komunikacyjnym

w dniu 26 kwietnia 2018 r. o godz. 17:00


 
Temat Forum:
„Program doświetlenia przejść dla pieszych w Warszawie”

Temat przedstawi:     mgr inż. Jakub Miernik   Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
Wstęp wolny