Komisja Rewizyjna

Przewodniczący                mgr inż. Piotr Rakowski

Wiceprzewodniczący        inż. Andrzej Rumianowski

Sekretarz                         mgr inż. Andrzej Głuchowski

Członek                            mgr inż. Wojciech  Drela

Członek                            mgr inż. Stanisław Jamszaruk

Zastępca Członka             mgr inż. Andrzej Dzięgielewski