Statut

Statut Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rzeczpospolitej Polskiej

 
(uchwalony przez Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SITK RP dnia 7 września 2017 roku w Warszawie)