Zapraszamy do udziału w CXLIII Forum Komunikacyjnym w dniu 22 marca 2018 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie

zaprasza do udziału w CXLIII Forum Komunikacyjnym

w dniu 22 marca 2018 r. o godz. 17.00

Temat Forum:

Zasady sporządzania planów mobilności na przykładzie opracowania dla Urzędu Dzielnicy Targówek

Temat przedstawi:

mgr inż. Marcin Ryndziewicz–Urząd m. st. Warszawy

Miejsce Forum:

Warszawski Dom Technika NOT

przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C, V piętro (dojazd prawą windą)

Wstęp wolny