CXIV Forum Komunikacyjne - 23.04.2015

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXIV Forum Komunikacyjnym
w dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz.17,00
Temat Forum:
„Wprowadzenie korytarza niskoemisyjnego
na ul. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście”

Temat przedstawi:
mgr inż. Łukasz Franek
Via Vistula
Miejsce Forum :Warszawski Dom Technika NOT
ul. T. Czackiego 3/5  sala C, V piętro  (dojazd windą)

Wstęp wolny