Zapraszamy do udziału w CXXV Forum Komunikacyjnym w dniu 24 maja 2016 r.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXXV Forum Komunikacyjnym w dniu 24 maja 2016 r. o godz. 17.00
Temat Forum  
„Raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie w roku 2015”
 
Temat przedstawi: Pani Ewa Ptasińska – ZDM

Miejsce debaty
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie  sala C, V piętro (dojazd windą)
Wstęp wolny