CXVII Forum Komunikacyjne - 25.06.2015

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXVII Forum Komunikacyjnym
w dniu 25 czerwca 2015 r. o godz.17,00
Temat Forum:
„Inwestycje w obszarze Warszawskiego Węzła Kolejowego
w latach 2015 – 2020”


 

Temat przedstawi:
mgr inż. Michał Jasiak
Dyrektor Projektu ds. Wstępnych Analiz Inwestycyjnych
w Biurze Planowania Strategicznego PKP PLK SA
Miejsce Forum :Warszawski Dom Technika NOT
ul. T. Czackiego 3/5  sala C, V piętro  (dojazd windą)

Wstęp wolny