Kontakt

Klub Inżynierii Komunikacyjnej

SITK Oddział w Warszawie
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Biuro:
tel. 22 826 99 94, e-mail: warszawa@sitkrp.org.pl

Anna Gregier - Prezes:
tel. 506 433 665, e-mail: aginvest@vp.pl