Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Warszawie

Adres:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, pok. 206

tel.: 22 826 99 94, faks: 22 826 99 94

e-mail: warszawa@sitkrp.org.pl


NIP:
526-10-04-488, KRS: 0000056653

KONTO:
PKO BP S.A. 3 Oddział Warszawa
Nr 81 1020 1097 0000 7402 0092 9828

Prezes Oddziału:

inż. Ireneusz Jasiński

Sekretarz Oddziału:
mgr inż. Leszek Kania

Kierownik Biura:
Barbara Wrzalik