Ośrodek Szkolenia

Stowarzyszenie Inżynierów I Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Warszawie wchodzący w skład FSNT Naczelnej Organizacji Technicznej prowadzi Ośrodek Szkolenia SITK który został wpisany Decyzją Urzędu m.st. Warszawy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez m.st. Warszawy (Zaświadczenie nr 27/K/14). Placówka została wpisana do ewidencji pod numerem 1133K.

Podstawy prawne dotyczące działalności Ośrodka Szkolenia zawarte są Statucie.