Zarząd Klubu

Prezes Klubu - Anna Gregier
Wiceprezes - Wiesław Dąbrowski
Sekretarz - Arkadiusz Woźniak

Członek Zarządu - Grażyna Lendzion
Członek Zarządu - Krzysztof Jaroszkiewicz
Członek Zarządu - Zbigniew Latoszek