Zapraszamy do udziału w CLIV Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 10 kwietnia 2019 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLIV Forum Ekspertów Transportu Publicznego
w dniu 10 kwietnia 2019 r. o godz. 17.00


Temat Forum:
„Stan zaawansowania robót na S2 -Południowa Obwodnica Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska”

Temat przedstawi: Pani Iwona Wadecka Kierownik Projektu tego zadania

Miejsce Forum:
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C, V piętro (dojazd prawą windą)
Wstęp wolny