Zapraszamy do udziału w CLXI Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 11 grudnia 2019 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLXI Forum Ekspertów Transportu Publicznego


w dniu 11 grudnia 2019r. o godz. 17:00


Temat Forum:
„Działania miasta stołecznego Warszawy
na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego”Temat przedstawi:
Michał Domaradzki
Dyrektor Biura Polityki Mobilności i Transportu
Urzędu m.st.Warszawy

Panel dyskusyjny poprowadzi:
Józef Suda
specjalista inżynierii ruchu drogowego w zakresie telematycznych systemów zarządzania ruchem
drogowym, pracownik naukowy Wydz.Transportu PW

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
ul. T. Czackiego 3/5 sala C /V piętro/(dojazd windą)

Wstęp wolny