Terminy Zebrań

Terminy zebrań Klubu Inżynierii Komunikacyjnej w 2016 roku

19 stycznia,
15 marca,
17 maja,
21 czerwca,
20 września,
15 listopada,
20 grudnia.