Zaproszenie do udziału w CXXXVIII Forum Komunikacyjnym w dniu 26 października 2017r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu  Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXXXVIII Forum Komunikacyjnym
w dniu 26 października 2017 r. o godz. 17.00
Temat Forum
„Debata nt: możliwych rozwiązań organizacji dostaw towarów dla m. st. Warszawy”Debatę poprowadzi dr inż. Andrzej Brzeziński z Politechniki Warszawskiej

Wprowadzenie do Debaty przedstawi
mgr inż. Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Polityki Mobilności
i Transportu Urzędu m.st. Warszawy

Miejsce Forum:
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5  w Warszawie sala C, V piętro (dojazd prawą windą)
Wstęp wolny