Regulamin obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie

Poniżej zamieszczono regulamin obrad do pobrania.

Do pobrania: