Kontakt

Ośrodek Rzeczoznawstwa i Usług Techniczno-Ekonomicznych

Adres:
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5, pok. 206

Dyrektor Ośrodka Rzeczoznawstwa:
Czesław Wrotek

tel.: 22 826 99 94; lub 22 336 13 67, faks: 22 826 99 94 

e-mail: warszawa@sitkrp.org.pl