25 rocznica działalności Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Warszawie, we współpracy z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie organizuje 19 października 2017 r. w WDT NOT seminarium podsumowujące 25 letnie dokonania ZTM na rzecz dynamicznego rozwoju transportu pasażerskiego oraz reklamę komunikacji miejskiej w aglomeracji warszawskiej.

W programie spotkania, będzie wystąpienie Dyrektora ZTM, poprzedzone słowem wprowadzającym do uroczystości przez Prezesa Oddziału SITK RP.