Koło Zakładowe przy Wojskowej Akademii Technicznej Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Przewodniczący:

dr inż.. Bogdan Wojewódzki 

e-mail: bwojewodzki@wat.edu.pl