Koło Zakładowe przy Wojskowej Akademii Technicznej Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

Prezes dr inż.. Bogdan Wojewódzki  e-mail: bwojewodzki@wat.edu.pl