Zapraszamy do udziału w CXXIV Forum Komunikacyjnym w dniu 21.04.2016 r.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXXIV Forum Komunikacyjnym w dniu 21 kwietnia 2016 r. o godz. 17.00
Temat Forum: „Południowa Obwodnica Warszawy ”

Temat przedstawi: mgr inż. Iwona Wadecka – GDDKiA Oddział w Warszawie

Miejsce spotkania
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie  sala C, V piętro (dojazd windą)
Wstęp wolny