Zapraszamy do udziału w CXXIII Forum Komunikacyjnym w dniu 31 marca 2016r.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXXIII Forum Komunikacyjnym w dniu 31 marca 2016 r. o godz. 17.00

Temat Forum  
„Autobusy niskoemisyjne w Warszawie"

Temat przedstawi: Pan Jan Kuźmiński Prezes MZA w Warszawie


Miejsce spotkania
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie  sala C, V piętro (dojazd windą)
Wstęp wolny