Klub SITK przy Wydziale Transportu PW

Nazwa KlubuPrzewodniczącyTelefon

Klub SITK przy Wydziale Transportu PW
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Jacek KUKULSKI
jkukul@wt.pw.edu.pl

606 875 120