CXV Forum Komunikacyjne - 21.05.2015

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXV Forum Komunikacyjnym
w dniu 21 maja 2015 r. o godz.17,00
Temat Forum:
„Założenia do organizacji ruchu w czasie budowy
kolejnych odcinków II linii metra w Warszawie

Temat przedstawi:
dr inż. Andrzej Brzeziński
Politechnika Warszawska / TransEko
Miejsce Forum :Warszawski Dom Technika NOT
ul. T. Czackiego 3/5  sala C, V piętro  (dojazd windą)

Wstęp wolny