Zapraszamy do udziału w CLII Forum Komunikacyjnym w dniu 28 lutego 2019 r.

Biuro Polityki Mobilności  i Transportu Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLII Forum Komunikacyjnym
w dniu 28 lutego 2019 r. o godz. 17.00

Temat Forum:
„Analiza ruchu pieszych na podstawie danych z automatycznego systemu rozpoznania pojazdów i pieszych”

 

Temat przedstawi: mgr  inż. Artur Szulecki


Miejsce Forum:
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5  w Warszawie sala C, V piętro (dojazd prawą windą)
Wstęp wolny