Zapraszamy do udziału w Forum Komunikacyjnym w dniu 15 lutego 2018r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie

zaprasza do udziału w Forum Komunikacyjnym
w dniu 15 lutego  2018 r. o godz. 17:00

Temat Forum
„Stan realizacji II linii metra w Warszawie”

Temat przedstawi:
mgr inż. Janusz Bulik Dyrektor ds. realizacji inwestycji
Metro Warszawskie Sp. z o.o

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)

Wstęp wolny