Zapraszamy do udziału w CXLV Forum Komunikacyjnym w dniu 24 maja 2018 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy

we współpracy ze

Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Oddział w Warszawie

zaprasza do udziału w CXLV Forum Komunikacyjnym

w dniu 24 maja 2018 r. o godz. 17.00

Temat Forum

„Stan realizacji Południowej Obwodnicy Warszawy”

 

Temat przedstawi:

mgr inż. Iwona Wadecka

Kierownik Projektu – Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad 

 

Miejsce Forum:

Warszawski Dom Technika NOT

przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C, V piętro (dojazd prawą windą)

Wstęp wolny