Kontakt

Klub Warszawski SiTK RP Oddział w Warszawie
ul. Czackiego 3/5 pok. 206
e-mail: klubwarszawski_sitk@wp.eu

telefony kontaktowe:
600 880 601 Prezes kol. Beata Krzysztofowicz
506 014 035 z-ca Prezesa kol. Bogdan Kublin
602 433 808 Sekretarz kol. Jacek Krzysztofowicz
508 920 946 Skarbnik kol. Wojciech Drela