Agenda zebrania w dniu 19 stycznia 2016 r.

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Z przyjemnością pragnę zaprosić członków Klubu na zebranie Klubu Inżynierii Komunikacyjnej Oddziału SITK w Warszawie w dniu 19 stycznia 2016 r. tj. we wtorek na godz. 17.00.do naszej siedziby w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 do sali Prezydialnej / II p./

Agenda zebrania:
1. Powitanie i złożenie życzeń noworocznych przy lampce wina
2. Wygłoszenie referatu na temat „ Nowoczesne nawierzchnie betonowe"- prelegent dr Wiesław Dąbrowski
3. Omówienie zagadnień organizacyjnych Klubu w tym finansowanie Klubu i opłacanie składek członkowskich
4.  Sprawy różne i wolne wnioski

Pozdrawiam,
Prezes Klubu Inżynierii Komunikacyjnej SITK RP OW
Anna Gregier
tel. 506-433-665