Zarząd Klubu

Beata Krzysztofowicz - prezes
Bogdan Kublin - z-ca prezesa
Marcin Siwiak - sekretarz
Wojciech Drela - skarbnik
Jacek Krzysztofowicz - członek zarządu
Leszek Krukar - członek zarządu