Zarząd Klubu

Prezes  - kol. Beata Krzysztofowicz
Z-ca Prezesa - kol. Bogdan Kublin
Sekretarz - kol. Jacek Krzysztofowicz
Skarbnik – kol. Wojciech Drela

Członek Zarządu - kol. Michał Ćwiąkała
Członek Zarządu - kol. Sebastian Kałuża
Członek Zarządu - kol. Anna Strachocka