Zapraszamy do udziału w CLXV Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 15 października 2020 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLXV Forum Ekspertów Transportu Publicznego
w dniu 15 października 2020 r. o godz. 17:00

Temat Forum

„Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w m.st.Warszawa”


Temat przedstawi: Artur Zawadzki – Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Transportu BPMiT Urzędu m. st. Warszawy.


Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
Wstęp wolny