Zapraszamy do udziału w CLXIII Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 10 września 2020 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLXIII Forum Ekspertów Transportu Publicznego
w dniu 10 września 2020 r. o godz. 17:00

 

Temat Forum:
„Rozbudowa II linii metra w Warszawie-aktualności”

Temat przedstawi: dr inż. Jerzy Lejk - Prezes Metra Warszawskiego

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
Wstęp wolny