Konkurs Fotograficzny „Kolej wąskotorowa w obiektywie"

Klub Warszawski SiTK RP Oddział w Warszawie zaprasza do udziału w II edycji konkursu fotograficznego poświęconego kolei wąskotorowej. Konkurs ma na celu prezentację infrastruktury i taboru kolei wąskotorowej. W konkursie może uczestniczyć każdy fotografujący. Udział w konkursie jest bezpłatny, a jedynym warunkiem udziału jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Warunki uczestnictwa:
Zgłoszenie uczestnictwa. Wykonanie 3 kolorowych zdjęć artystycznych dowolnie wybranego obiektu lub taboru związanego z koleją wąskotorową.

Termin nadsyłania prac do 30.11.2018 roku

Regulamin konkursu, i karta zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej: www.sitkow.org/klubwarszawski
i w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji Oddział w Warszawie ul. Czackiego 3/5 pok. 20.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem email: klubwarszawski_sitk@wp.eu