Zarząd

Kadencja 2018-2021

mgr inż. Stefan Sarna

Prezes Oddziału

mgr inż. Wojciech Wojtysiak

Prezes Honorowy Oddziału

więcej informacji

Beata Krzysztofowicz

Wiceprezes Oddziału

mgr inż. Andrzej Zajączkowski

Wiceprezes Oddziału

więcej informacji

mgr inż. Ireneusz Jasiński

Wiceprezes Oddziału

więcej informacji

mgr inż. Czesław Wrotek

Wiceprezes Oddziału

więcej informacji

Leszek Kania

Sekretarz Oddziału

Katarzyna Gawlik-Tarnowska

Zastępca Sekretarza Oddziału

Krzysztof Jaroszkiewicz

Skarbnik Oddziału

Grażyna Lendzion

Członek Zarządu

mgr inż. Adam Kotuszewski

Członek Zarządu

więcej informacji

mgr inż. Marek Rolla

Członek Zarządu

dr inż. Bogdan Wojewódzki

Członek Zarządu

mgr inż. Henryk Wywiórka

Członek Zarządu

Wiesława Barańska

Zastępca Członka Zarządu

Ignacy Kowalski

Zastępca Członka Zarządu