Zapraszamy do udziału w CLIII Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 28 marca 2019 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLIII Forum Ekspertów Transportu Publicznego
w dniu 28 marca 2019 r. o godz. 17.00

Temat Forum:
„Rozbudowa II linii metra w Warszawie”

Temat przedstawi: Jerzy Lejk Prezes Metra Warszawskiego

Miejsce Forum:
Warszawski Dom Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C, V piętro (dojazd prawą windą)
Wstęp wolny