Zapraszamy do udziału w CLXII Forum Ekspertów Transportu Publicznego w dniu 26 lutego 2020 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CLXII Forum Ekspertów Transportu Publicznego
w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 17:00

 

Temat Forum

„Inwestycje w pasie drogowym w Warszawie w roku 2020”


Temat przedstawi:  mgr inż. Jerzy Stępniak
Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy Koordynacji Inwestycji i Remontów w Pasie Drogowym

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
Wstęp wolny