Zapraszamy do udziału w CXVIII Forum Komunikacyjnym w dniu 17 września 2015r.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXVIII Forum Komunikacyjnym w dniu 17 września 2015 r. o godz. 17.00
 
Temat  Forum
Założenia do zmian komunikacyjnych w Centrum Warszawy
Temat przedstawi:
mgr inż. Sławomir Monkiewicz
Miejsce Forum
Warszawski Dom Technika NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie  sala C, V piętro (dojazd windą)
Wstęp wolny