O nas

Podstawową formą pracy Oddziału jest działalność statutowa polegająca na organizowaniu konferencji naukowo-technicznych, seminariów, spotkań dyskusyjnych (Forum komunikacyjne), kursów, narad roboczych oraz narad organizacyjnych.

Współpraca Zarządu Oddziału z Kołami /Klubami istnieje bezpośrednio poprzez Sekcje. Szczególną opieką otaczany jest Klub Seniorów.

Zarząd pracuje na podstawie cyklicznych spotkań Zarządu i jego Prezydium minimum jeden raz w miesiącu na podstawie ustalonego Planu Pracy, którego główne kierunki zawarte zostały w Uchwale Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie (WZD) z dnia 26 marca 2014 r. r., a także w ramach nadanych i przyjętych obowiązków przez poszczególnych członków Zarządu.