Zapraszszenie do udziału w CXL Forum Komunikacyjnym w dniu 30 listopada 2017r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXL Forum Komunikacyjnym  w dniu 30 listopada 2017 r. o godz. 17:00

Temat Forum:
”Debata młodych naukowców i praktyków nt.bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu
w Warszawie”
 
Wprowadzenie:
Wyniki prac badawczych doktorantów Zespołu Inżynierii Komunikacyjnej Politechniki Warszawskiej
Moderator : dr inż. Andrzej Brzeziński


WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
Wstęp wolny