Sprawozdanie z posiedzenia komisji oceny najlepszych prac dyplomowych ukończonych w roku akademickim 2014/2015.

W dn. 24 września 2015r. odbyło się na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki  Warszawskiej posiedzenie komisji oceny najlepszych prac dyplomowych ukończonych w roku akademickim 2014/2015. W posiedzeniu uczestniczył prezes Oddziału SITK RP Stefan Sarna jako członek tej komisji.

Z dziedziny Inżynierii Komunikacyjnej została przez komisję nagrodzona praca magisterska inż. Piotra Czarnaka pt. : „Opracowanie koncepcji docelowego układu drogowego przed Terminalem Pasażerskim Lotniska Chopina w Warszawie”. Promotorem pracy był dr inż. Tomasz Dybicz. Nagrodę dla autora pracy w wysokości  1000 zł. ufundował Oddział SITK w Warszawie. Ponadto komisja nagrodziła pracę z dziedziny mostownictwa, a nagrodę ufundował Związek Mostowców Polskich. Nagrody absolwentom i podziękowania promotorom prac będą wręczone na uroczystej wydziałowej  inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016  w dn. 2 października br. z udziałem zaproszonych gości, w tym prezesa Oddziału.