Zapraszamy do udziału w CXXXVII Forum Komunikacyjnym w dniu 22 czerwca 2017r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu
Urzędu m.st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP
 Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXXXVII Forum Komunikacyjnym
  w dniu 22 czerwca  2017 r. o godz. 17:00

Temat Forum:
”Doświadczenia z eksploatacji I i II  linii metra w Warszawie"

Temat przedstawi: Marek Sokołowski - Członek Zarządu Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI  DOM  TECHNIKA  NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C / V piętro / (dojazd windą)

Wstęp wolny