Zapraszamy do udziału w CLI Forum Komunikacyjnym w dniu 6 grudnia 2018 r.

Biuro Polityki Mobilności i Transportu Urzędu m.st. Warszawy i
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
we współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Inżynierii Ruchu Drogowego WT PW
zaprasza do udziału w CLI Forum Komunikacyjnym
w dniu 6 grudnia 2018 r. o godz. 17:00


Temat Forum:
„Efektywny Transport Miejski – Debata Młodych”
Moderator debaty: mgr inż. Anna Górka doktorantka WT PW


W debacie uczestniczą:
Studenci ze Studenckich Kół Naukowych Politechniki Warszawskiej w tym:
KN Gospodarki Przestrzennej Wydziału Geodezji i Kartografii
KN Inżynierii Komunikacyjnej Wydziału Inżynierii Lądowej
SKN Inżynierii Ruchu Drogowego Wydziału Transportu

Miejsce Forum:
WARSZAWSKI DOM TECHNIKA NOT
przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C /V piętro/(dojazd windą)
WSTĘP WOLNY