Zapraszamy do udziału w CXXII Forum Komunikacyjnym w dniu 25 lutego 2016r.

Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy
we współpracy ze
Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie
zaprasza do udziału w CXXII Forum Komunikacyjnym w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 17.00
Temat Forum  
„Warszawski Raport Rowerowy 2015”

Temat przedstawi:
mgr inż. Agnieszka Rogala - TransEko


Miejsce debaty
Warszawski Dom Technika NOT przy ul. T. Czackiego 3/5 w Warszawie sala C, V piętro
Wstęp wolny