Projekt regulaminu obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Oddziału SITK w Warszawie

Poniżej zamieszczono projekt regulaminu obrad do pobrania.