Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Informacja z Zebrania sprawozdawczego SITK RP Oddział w Warszawie w dniu 16 kwietnia 2024 roku

Opublikowano: 2024-04-22

Zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia w dniu 16.04.2024 roku odbyło się cykliczne zebranie sprawozdawcze Oddziału w Warszawie. Prezes Oddziału SITK RP w Warszawie Ireneusz Jasiński otworzył zebranie sprawozdawcze Oddziału. Następnie przywitał uczestników, gości i partnerów biznesowych. Wymienił partnerów biznesowych: Goldschmidt, COPMA Polska, Mitor, TechRail, Pandrol i portal Sektorkolejowy.pl oraz przywitał przybyłych przedstawicieli kół i klubów. Szczególnie przywitał Członków Honorowych, w tym kol. Adama Kotuszewskiego. Poinformował o planowanym podczas spotkania podpisaniu porozumienia z nowym członkiem wspierającym, firmą SPAW -TOR z Krakowa. Zebranie poprowadziła kol. Grażyna Lendzion, a funkcję Sekretarza pełniła kol. Katarzyna Gawlik-Tarnowska.

czytaj dalej  

Uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych Klubu Seniorów przy SITK RP Oddział w Warszawie

Opublikowano: 2024-03-22

W dniu 18 marca 2024 r. odbyło się w Domu NOT w Warszawie uroczyste spotkanie z okazji Świąt Wielkanocnych aktywistów Klubu Seniora przy Oddziale SITK RP w Warszawie. W spotkaniu udział wzięło szacowne grono 22 osób, w tym Ks. mgr inż. Ryszard Marciniak, Krajowy Animator Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, który wygłosił okazjonalne Słowo Boże i spełnił błogosławieństwo. Wśród zaproszonych uczestników był Prezes Zarządu Oddziału kol. inż. Ireneusz Jasiński.

Po złożeniu życzeń, przy skromnie zastawionym stole, o który zadbała Kierowniczka Biura Oddziału Pani Barbara Wrzalik, wysłuchano prezentacji Panów Macieja Grześkowiaka oraz Andrzeja Waszczuka, Przedstawicieli z firmy PESA Bydgoszcz SA, pt.: „PESA 2030+ hydrogen ready”.

czytaj dalej  

90-lecie urodzin kolegi Andrzeja RUMIANOWSKIEGO

Opublikowano: 2024-02-26

Miło nam poinformować, że od opublikowanego w dniu 28.02.2022 r. artykułu z koleżeńskiego spotkania, które odbyło się w dniu 23 lutego 2022 roku z okazji 88 rocznicy urodzin minęło 2 lata. Z okazji okrągłej rocznicy 90-lecia urodzin naszego Członka Honorowego odbyło się uroczyste posiedzenie SITK RP Zarządu Oddziału w Warszawie w dniu 20 lutego 2024 r. W spotkaniu wziął udział jako gość honorowy Kolega Andrzej Rumianowski, członkowie Zarządu oraz grono Przyjaciół.

czytaj dalej  

Składki członkowskie na 2024 rok

Opublikowano: 2024-01-17

Zgodnie ze Statutem, każdy Członek przynależy do podstawowej komórki organizacyjnej jaką jest Koło lub Klub i powinien opłacać na bieżąco składki członkowskie.

W SITK RP Oddział w Warszawie na 2024 wysokość składek wynosi:

 1. Opłata miesięczna w wysokości 5,00 zł płatne w okresie min. kwartalnym, tzn. 15,00 zł, a sumarycznie za rok 2024 wynosi 60,00 zł.
 2. Dla studentów studiów stacjonarnych w wieku do 26 lat i uczniów ustala się 50% zniżki tj. w kwocie 2,50 zł miesięcznie płatne w maksymalnie w 2 ratach półrocznych t. 15,00 zł lub odpowiednio rocznie 30,00 zł.
 3. Opłata miesięczna dla emerytów w płatne w okresie min. kwartalnym, tzn. 3,00 zł, a sumarycznie za rok 2024 wynosi 12,00 zł.
 4. Płatne na konto z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy Koła/Klubu: PKO BP S.A. 3 Oddział Warszawa Nr 81 1020 1097 0000 7402 0092 9828
 1. Jednocześnie informujemy, że możliwy jest zakup znaczków (wpinek) organizacyjnych w cenie 20,00 zł zgodnie z wzorem.
czytaj dalej  

VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymania rozjazdów szynowych – 2024”

Opublikowano: 2024-01-17

ORGANIZATORZY
zapraszają i proszą o zarezerwowanie terminu
w dniach 15 – 17 maja 2024 r. na:

VI Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną
„Nowoczesne technologie w projektowaniu, budowie i utrzymania rozjazdów szynowych – 2024”,

która odbędzie się w Hotelu Boss, ul. Żwanowiecka 20, 04-849 Warszawa

czytaj dalej  

Spotkanie integracyjno-opłatkowe SITK RP Oddział w Warszawie w dniu 12 grudnia 2023 r.

Opublikowano: 2023-12-14

W związku ze zbliżającym się okresem świąteczno-noworocznym, dosłownie w rok od poprzedniego, w dniu 12 grudnia 2023 r., odbyło się II spotkanie integracyjno-opłatkowe Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie z udziałem zaproszonych gości i sympatyków. Spotkanie odbyło się w Gmachu siedziby NOT przy ul. Czackiego 3/5 w Warszawie.

Uczestnikami spotkania byli członkowie Honorowi Oddziału SITK RP, członkowie Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej, Przewodniczący Kół i Klubów, Partnerzy Biznesowi w terminologii Statutu Stowarzyszenia - Członkowie Wspierający.

czytaj dalej  

IV SPOTKANIA DIAGNOSTYCZNE INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ w Warszawie przeszły do historii

Opublikowano: 2023-10-30

W dniach 11 do 13 października 2023 r. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie i Klub Międzyzakładowy przy Polskie Koleje Państwowe S.A. Centrum Diagnostyki przy współudziale Instytutu Kolejnictwa zorganizowali IV edycję Spotkań Diagnostyki Infrastruktury Szynowej - Warszawa 2023 w oparciu o bazę Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Hotel Boss w Warszawie Miedzeszynie.

czytaj dalej  

Spotkanie międzyoddziałowe SITK RP w Warszawie

Opublikowano: 2023-10-23

W dniach 11 i 12 października 2023 r. na zaproszenie Zarządu Oddziału SITK RP w Warszawie odbyło się kolejne, po Krakowie i Białymstoku, cykliczne spotkanie Przedstawicieli różnych Oddziałów SITK z Polski. Celem spotkania była wymiana doświadczeń, integracja Przedstawicieli i wzajemne przedstawienie dokonań lub/i pomysłów oraz omówienie potencjalnych problemów wraz ze sposobami ich rozwiązań.

Spotkanie odbyło się w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym Hotel Boss w Warszawie Miedzeszynie i upłynęło w bardzo serdecznej, koleżeńskiej atmosferze. Uczestnikami byli Przedstawiciele 10 z 28 Oddziałów reprezentując ok. 60% członków oraz Prezes Zarządu Krajowego.

czytaj dalej  

SITK RP Oddział w Warszawie po inauguracji nowego Koła SITK RP przy CARGOTOR Sp. z o.o.

Opublikowano: 2023-07-18

Miło nam poinformować, że Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie przybyło Koło Zakładowe przy CARGOTOR Sp. z o.o..

Formalnie, wszystko zaczęło się na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 20 czerwca 2023 r. kiedy to, na podstawie złożonych deklaracji przez pracowników firmy CARGOTOR Sp. z o.o. przyjęto 8 osób w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Jednocześnie podjęto uchwałę o utworzeniu z dniem 1 lipca 2023 r. Koła Zakładowego SITK RP przy CARGOTOR Sp. z o.o.. Oficjalne ukonstytuowanie się władz Koła oraz uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich nastąpiło w dniu 14 lipca 2023 r. w przepięknej scenerii ośrodka Dolina Bugu w miejscowości Kodeń, 19 km od Terespola i niedużo dalej od „intermodalnego suchego portu” w Terespolu. W zebraniu wzięło udział 10 członków Koła SITK a Przewodniczącym został kolega Łukasz Tomaszewski.

czytaj dalej  

Informacja

Opublikowano: 2023-06-05

SITK RP Oddział w Warszawie uprzejmie informuje, że jest w posiadaniu znaczków (przypinek) organizacyjnych dla swoich członków z możliwością zakupu w cenie 20,00 zł.

Zgodnie z postanowieniem Zarządu Oddziału, bezpłatnie przypinki mogą jednorazowo uzyskać obecni Członkowie Zarządu Oddziału i Oddziałowej Komisji Rewizyjnej oraz członkowie Zarządów Kół i Klubów Oddziału w Warszawie, osoby z Zarządów Organów Krajowych SITK RP będącymi jednocześnie członkami Oddziału. W przypadku zainteresowania proszę o kontakt z biurem Oddziału.

czytaj dalej  

Konkurs na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej rozstrzygnięty

Opublikowano: 2023-06-05

SITK RP Oddział w Warszawie po raz kolejny znalazł się wśród współorganizatorów Konkursu na najlepsze prace dyplomowe w roku akademickim 2021/2022 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Na konkurs zgłoszono 20 szt. prac inżynierskich i magisterskich różnych specjalności. Wszystkie prace stanowiły bardzo ciekawy materiał, były różnorodne tematycznie, zawierały wyniki badań absolwentów a niektóre można wykorzystać jako projekty ramowe dokumentacji do bezpośredniego zastosowania w przemyśle.

Posiedzenie Komisji Konkursowej skradającej się z przedstawicieli Politechniki Warszawskiej, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Związku Mostowców RP Oddział w Warszawie oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Warszawie odbyło się w dniu 08 maja 2023 r.

czytaj dalej  

IV SPOTKANIA DIAGNOSTYKI INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ

Opublikowano: 2023-02-02

INFORMUJEMY I PROSIMY O REZERWACJĘ PAŃSTWA CZASU
W TEGOROCZNYM KALENDARZU

na udział w wydarzeniu

IV SPOTKANIA DIAGNOSTYKI INFRASTRUKTURY SZYNOWEJ
(Fourth Meeting of Railway Diagnostics)
Warszawa – 2023

organizowane w dniach 11 - 13 października 2023 roku
w Centrum Konferencyjnym Hotel BOSS w Warszawie Miedzeszyn
przez 
SITK RP Oddział w Warszawie i Klub Międzyzakładowy przy PLK SA Centrum Diagnostyki oraz Instytut Kolejnictwa

czytaj dalej  

Składki członkowskie na 2023 rok

Opublikowano: 2023-01-24

Zgodnie ze Statutem, każdy Członek przynależy do podstawowej komórki organizacyjnej jaką jest Koło lub Klub i powinien opłacać na bieżąco składki członkowskie.

W SITK RP Oddział w Warszawie na 2023 roku wynoszą one:

 1. Opłata miesięczna w wysokości 5,00 zł płatne w okresie min. kwartalnym, tzn. 15,00 zł, a sumarycznie za rok 2023 wynosi 60,00 zł.
 2. Opłata miesięczna dla emerytów w wysokości 1,00 zł płatne w okresie min. kwartalnym, tzn. 3,00 zł, a sumarycznie za rok 2023 wynosi 12,00 zł.
 3. Płatne na konto z podaniem imienia i nazwiska oraz nazwy Koła/Klubu:
  PKO BP S.A. 3 Oddział Warszawa
  Nr 81 1020 1097 0000 7402 0092 9828
czytaj dalej  

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej