Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Inauguracyjne Posiedzenie Klubu - 27.10.2015r.

W dniu 27 października 2015r. zainaugurował działalność Klub Inżynierii Komunikacyjnej- nowa jednostka organizacyjna Oddziału SITK RP w Warszawie. Na zebranie  organizacyjno-wyborcze, zorganizowane przez zarząd Oddziału, przybyło 29 członków, którzy zadeklarowali  przynależność do tego Klubu. Wśród  osób które zadeklarowały chęć pracy w Klubie jest m.in. kol. Grażyna Lendzion- emerytowana dyrektor Zarządu Dróg  Miejskich w Warszawie oraz kol. dr Wiesław Dąbrowski – ekspert - przedsiębiorca  wyspecjalizowany  w problematyce drogowych technologii nawierzchniowych.   Wybory poprzedziło wystąpienie prezesa Oddziału,  który przedstawił założenia pracy nowego Klubu na tle problematyki nurtującej  Oddział. Komisja  pod przewodnictwem kol. Joanny Poszepczyńskiej, przeprowadziła wybory 6-osobowego zarządu Klubu oraz prezesa.  Wyniki wyborów są następujące:

Skład zarządu:

 1. Grażyna Lendzion,
 2. Anna Gregier – która została wybrana na prezesa zarządu Klubu,
 3. Krzysztof Jaroszkiewicz,
 4. Zbigniew Latoszek,
 5. Arkadiusz Woźniak,
 6. Wiesław  Dąbrowski

Prezes podziękował kol. Czesławowi Wrotkowi za prace organizacyjne w związku z tworzeniem Klubu,  a  Komisji za sprawne przeprowadzenie wyborów . Następnie prezes pogratulował  nowowybranemu zarządowi, a w szczególności koleżance prezes  wyboru na zaszczytne,  lecz zobowiązujące funkcje , życząc im sukcesów w pracy społecznej na rzecz  środowiska inżynierskiego i Oddziału Stowarzyszenia. Wyraził nadzieję  na efektywne włączenie się Klubu w inicjatywy podejmowane przez Oddział, w tym w obchody 70-lecia  SITK w roku przyszłym.

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Uchwałą Zarządu Oddziału SITK powołany został Klub Inżynierii Komunikacyjnej do którego  zdeklarowano swoją przynależność.

Uprzejmie informuję, że  inauguracyjne posiedzenie Klubu odbędzie się 27 października 2015 r. godzina 17,00 . w sali Prezydialnej  Warszawskiego  Domu Technika  NOT ul. Czackiego 3/5  Warszawa  według następującego porządku:

 1. Otwarcie zebrania i powitanie obecnych
 2. Prezentacja członków IK
 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
 4. Informacja o Oddziale SITK RP- Prezes Oddziału/ w  połączeniu  z prezentacją nagrodzonej  pracy dyplomowej w 2015 r.
 5. Wybór Prezesa Klubu i  Zarządu Klubu
 6. Wystąpienie  Prezesa Klubu
 7. Dyskusja i sprawy różne
 8. Wnioski i zakończenie zebrania.
     

Ze względu na ważność zebrania obecność obowiązkowa.

Pełnomocnik  Oddziału SITK RP w Warszawie
ds. organizacji Klubu Inżynierii Komunikacyjnej
mgr inż.  Czesław Wrotek- Członek Prezydium Zarządu

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej