Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Z życia Klubu

Sprawozdanie z zebrania KLUBU WARSZASKIEGO SITK RP z dnia 16 października 2018r

Tematem zebrania było:
STULECIE  ODZYSKANIA  PRZEZ   POLSKĘ  NIEPODLEGŁOŚCI

W ramach spotkania przedstawione były następujące tematy:
1. Wkład polskich inżynierów i techników w zwycięstwo aliantów w II Wojnie Światowej-prelegent Zbigniew Zieliński
2. Rok  inż. Ernesta Malinowskiego - Obchody 200 rocznicy urodzin Ernesta Malinowskiego. Prelegent Henryk Wywiórka
3. Wkład polskich inżynierów i techników w odzyskanie przez Polskę niepodległości i w budowanie państwowości- prelegent Bogdan Kublin

 

Do pobrania:

 

Wycieczka do wieży kontroli ruchu lotniczego Polskich Portów Lotniczych Warszawa Okęcie.

W dniu 6 lipca br. odbyła się wycieczka członków Klubu Warszawskiego SITK RP O/Warszawa do wieży kontroli ruchu lotniczego Polskich Portów Lotniczych Warszawa Okęcie. Była to już druga wycieczka zorganizowana dzięki staraniom naszego kolegi Bogdana Kublina. Na wycieczkę zgłosiło się 40-ci osób. Członkowie naszego Klubu, ale też innych Klubów i Kół Oddziału Warszawskiego wraz ze swoimi rodziny, niestety z uwagi na bezpieczeństwo i regulamin mogliśmy przyjąć tylko 24 osoby.

Kim jest kontroler ruchu lotniczego?

Kontroler ruchu lotniczego to osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo samolotów znajdujących się na niebie. Zapewnia tzw. separacje maszyn, czyli bezpieczne między nimi odległości, instruuje pilotów co do trasy i wysokości przelotów, a także odpowiada za kolejność startów i lądowań.

Kontrolerzy mogą wprowadzać zmiany do zgłoszonego przez pilotów planu lotu, na przykład nakazując im oczekiwanie w tzw. holdingu lub zmieniając ich trasę. Ich zadaniem jest utrzymanie idealnego balansu pomiędzy bezpieczeństwem a maksymalną przepustowością przestrzeni lotniczej.

Wieża kontroli ruchu lotniska

Unikanie tłoku na lotnisku oraz dbanie o to, aby samoloty kołujące po drogach do kołowania i po płycie lotniska zachowywały bezpieczną odległość to główne zadania kontrolerów lotniska. Na każdym lotnisku możemy zobaczyć wieżę kontroli ruchu lotniczego. Z tego miejsca kontroler, mający w zasięgu wzroku całe lotnisko, instruuje poszczególne samoloty. Na "wieży" znajdują się w rzeczywistości nie tylko kontrolerzy pozycji TWR ("wieża"), ale również DEL (Delivery) oraz GND (ziemia). Pilot przez radio prosi kontrolera TWR (lub, jeśli na danym lotnisku jest taka pozycja, kontrolera Delivery) o zezwolenie na uruchomienie silników, na kołowanie, jak i na odlot do lotniska docelowego.

Na każdej wieży kontroli ruchu na lotniskach znajduje się balkon, z którego kontrolerzy mogą obserwować samoloty. Z tego w Warszawie bardzo dobrze widać pasy startowe i operacje. My obserwowaliśmy m.in. start wojskowego Herkulesa C130.

Kontrola obszaru i zbliżania

Kolejnym punktem naszej wycieczki jest kontrola obszaru - Area Control Center (ACC). To z nią piloci kontaktują się najczęściej. Kontroler obszaru zapewnia samolotom bezpieczne wznoszenie do zaplanowanych poziomów lotu (flight level, FL) i cały czas separuje samoloty na niebie, tak by odległość w poziomie była nie mniejsza niż 7 mil (11 km). W pionie zaś w odległości musi wynosić min. 1000 stóp (300 m). To tak jakby ustawić jeden samolot na lotnisku Chopina, drugi w okolicach Pałacu Kultury, trzeci zaś umieścić trochę ponad nim (PKiN ma 231 metrów).

Po starcie samolot zgłasza się na łączność radiową ze służbą kontroli "zbliżania" (approach, APP). Na "zbliżaniu" samolot dostaje komendy, jak lecieć, by ustawić się w kolejce do lądowania. Aby uniknąć tłoku, kontroler instruuje pilota, żeby ten znalazł się na wprost pasa lotniska lądowania. Samoloty lądują jeden po drugim, w równych, bezpiecznych odstępach. Kiedy pilot zgłosi kontrolerowi APP, że jest już na "prostej do lądowania", ten wysyła go na łączność z kontrolerem TWR.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Leszek Krukar
Kronikarz Klubu Warszawskiego SITK RP

 

 

Spotkanie członków Klubu Warszawskiego SITK RP

W dniu 14 czerwca br. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 odbyło się spotkanie członków Klubu Warszawskiego SITK RP, na którym przedstawiono referat:

"Strategia wdrożenia interoperacyjności na sieci kolejowej zarządzanej przez PKP PLK SA".

PRELEGENT: dr inż. Janusz Szkopiński

Na podstawie Traktatu Stowarzyszeniowego Unii Europejskiej (UE) oraz konieczności stosowania i wdrażania prawodawstwa unijnego, Rzeczpospolita Polska przyjęła m.in. politykę otwarcia rynku produktów i usług w obszarze transportu kolejowego, a co za tym idzie, zobowiązała się do realizacji wymogów interoperacyjności, tj. harmonizacji warunków: prawnych, technicznych i organizacyjnych, w europejskim systemie kolei.

Techniczne specyfikacje interoperacyjności (ang. Technical Specifications for Interoperability, TSI) – szczegółowe wymagania techniczne i funkcjonalne, procedury i metody oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności kolei, warunki eksploatacji i utrzymania dotyczące składników interoperacyjności i podsystemów transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości i transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej, określane i ogłaszane przez Komisję Europejską.

Na potrzeby TSI system kolei dzieli się na następujące podsystemy:

 • strukturalne:
  • związane z siecią:
   • infrastruktura,
   • energia,
   • sterowanie – urządzenia przytorowe,
  • związane z pojazdem:
   • sterowanie – urządzenia pokładowe,
   • tabor,
 • funkcjonalne:
  • ruch kolejowy,
  • utrzymanie,
  • aplikacje telematyczne dla przewozów pasażerskich i dla przewozów towarowych.

Prelegent przedstawił słuchaczom szczegóły wdrożenia TSI w podsystemie ruch kolejowy i sterowanie i infrastrukturą. Wygłoszone referaty zostały przyjęty przez uczestników z dużym zainteresowaniem, po którym nastąpił panel dyskusyjny.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Leszek Krukar
Kronikarz Klubu Warszawskiego SITK RP

 

Szanowni Koledzy i koleżanki

Miło nam poinformować, że w dniu 24 maja 2016 roku do naszego klubu dołączył Kol. Adam Wielądek.

Prezes Oddziału SITK RP Stefan Sarna uroczyście wręczył legitymacje członkowską SITK koledze Adamowi Wielądkowi Prezes Klubu Beata Krzysztofowicz serdecznie powitała kolegę Adama Wielądka w naszym klubie i życzyła owocnej współpracy oraz nowych wyzwań z tym związanych.

Krótka notka bogatego życiorysu kolegi Adama Wielądka:

 • Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego,
 • Doktor z dziedziny statystyki w Szkole Głównej Planowania i Statystyki,
 • Od 1961 związany z Polskimi Kolejami Państwowymi,
 • W latach 1983–1989 pełnił funkcje podsekretarza stanu w Ministerstwie Komunikacji (od 1987 w Ministerstwie Transportu, Żeglugi i Łączności),
 • W latach 1989–1990 był pierwszym ministrem transportu w III RP.

Od 1998 był przewodniczącym Międzynarodowego Związku Kolei UIC. Następnie przewodniczył pierwszej radzie PKP. W 2002 został przewodniczącym rady nadzorczej PKP SA. W latach 2004–2006 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Administracyjnej Europejskiej Agencji Kolejowej ERA. Wykładał na SGH oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa.

Publikacje

 • Informatyka w zarządzaniu koleją,
 • Podstawy informatyki w transporcie,
 • Nowoczesne technologie transportowe.

Z koleżeńskim pozdrowieniem
Leszek Krukar
Kronikarz Klubu Warszawskiego SITK RP

 

 

 

Spotkanie Klubu Warszawskiego STIK RP - 7 kwietnia 2016 roku

Prezentacja stanu prawnego i omówienie zmian w obowiązujących znowelizowanych aktach prawnych:

 • Ustawa Prawo Budowlane wersja z marca 2016 r.,
 • Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – najnowsza nowelizacja ustawy,
 • bieżąca wersja Kodeksu Budowlanego.

PRELEGENT: dr inż. Aleksander Krupa - Izba Projektowania Budowlanego.

Dr inż. Aleksander Krupa - jest wieloletnim pracownikiem jednostek projektowania, dyrektorem Zespołu Doradztwa w Izbie Projektowania Budowlanego. Autor licznych publikacji dotyczących dokumentacji projektowych dla inwestycji budowlanych, recenzent i współtwórca aktów prawnych z dziedziny prawa budowlanego.

W dniu 7 kwietnia br. w Warszawskim Domu Technika NOT ul. Czackiego 3/5 odbył się referat dotyczący wprowadzonych w ostatnim czasie zmian w ustawie o Prawie Budowlanym i Pzp. Zaprezentowano również najnowsze zmiany w Kodeksie Budowlanym.

Prelegent przedstawił istotę ostatnich zmian w prawie tj. powyżej przedstawionych trzech aktach prawnych, ściśle związanych z inwestycjami budowalnymi. Została przedstawiona m.in. problematyka:

 • zawierania kontraktów inwestycyjnych z wykluczeniem dotychczasowego głównego kryterium ceny w ogłaszanych przetargach, na rzecz wprowadzenia wymogu kryteriów poza cenowych przez najnowszą nowelizację ustawy Pzp,
 • wydawania zezwoleń budowy oraz kosztorysowania,
 • braku spójności pomiędzy Prawem Budowlanym, a Kodeksem Budowlanym i jego rolą w procesie inwestycyjnym.

Wygłoszony referat został przyjęty przez uczestników z dużym zainteresowaniem, po którym nastąpił panel dyskusyjny. Na zakończenie spotkania w cyklu „ Aleja Osobowości” Kol. Bogdan Kublin przybliżył postać wybitnego inżyniera Józefa Nowkuńskiego budowniczego m.in. linii kolejowej Śląsk Bałtyk potocznie zwaną magistralą węglową.

Kronikarz Klubu Warszawskiego SITK RP
kol. Leszek Krukar

 

Świąteczne Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK RP 17-go grudnia 2015r

Świąteczne Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK RP odbyło się w dniu 17.12.2015r. Na zebraniu Prezes Klubu Beata Krzysztofowicz przedstawiła plan pracy na rok 2016 obfitujący w ciekawe prelekcje związane z tematyką transportu i przepisów prawa.

W uzupełnieniu z-ca Prezesa kol. Kublin Bogdan przedstawił program wycieczek technicznych. Prezes poinformowała zebranych o nowej inicjatywie Klubu pn. „ALEJA OSOBOWOŚCI SITK RP”, , której celem jest prezentacja dorobku naszych członków oraz uhonorowanie ich działań na rzecz SiTK.

W dalszej części zebrania członkowie mieli możliwość wysłuchania referatu: nt. Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem Kolejowym ERTMS.”, który wygłosił ekspert firmy Bombardier Transportation Rail Ingeenering Polska mgr inż. Andrzej Tomasik.

Wygłoszony referat spotkał się z dużym zainteresowaniem i był przyczynkiem do ożywionej dyskusji. Na koniec spotkania Prezes Klubu złożyła wszystkim świąteczne życzenia i podziękowała za wkład pracy w życie Klubu i Oddziału Warszawskiego.

 

 

Wycieczka do zaplecza technicznego na stacji Techniczno–Postojowej Metra Warszawskiego na Kabatach połączona ze zwiedzaniem Centralnej Dyspozytorni,

W dniu 25 listopada odbyła się wycieczka do zaplecza technicznego na stacji Techniczno – Postojowej Metra Warszawskiego na Kabatach . Zorganizowana wycieczka miała charakter informacyjno edukacyjny. Uczestnikami wycieczki byli studenci wydziału transportu Politechniki Warszawskiej i członkowie naszego Klubu z rodzinami, którzy mieli możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technikami i systemami obsługi węzła warszawskiego.

 

 

Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK 20.10.2015r

Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK RP odbyło się w dniu 20.10.2015r. Zebranie było okazją do wysłuchania ciekawych referatów:

1. „Perspektywy budowy Kolei Dużych Prędkości powyżej 300 km/h i jej wpływ na rozwój gospodarczy i techniczny kraju.” Prelegent: dr inż. Andrzej Krzyszkowiak. Uniwersytet Techniczno-Humanistyczny w Radomiu

2. „Konstrukcje nawierzchni z polimerów na przejazdach kolejowych w poziomie szyn i technologia wykonania” Prelegent: dr inż. Stanisław Zimnoch firma KOLDROG

W dalszej części spotkania odbyła się ciekawa dyskusja na temat wysłuchanych referatów jak również przedstawiono szereg tematów, z którymi spotykamy się na co dzień w pracy inżynierskiej. Na koniec spotkania Prezes Stefan Sarna poinformował o planach związanych z obchodami 70-lecia SITK w roku 2016-tym.

Opracował: kol. Jacek Krzysztofowicz

 

 

 

 

 

 

 

 

Drodzy koledzy i koleżanki

W dniu 1 października 2015 roku w budynku NOT odbyła sie uroczystość przekazania  Oddziałowi Warszawskiemu kluczy do tablicy ogłoszeń ufundowanej dla Klubu Warszawskiego SiTK RP przez firmy: KOLDROG i  RIKU MODELSPORT.

Serdecznie dziękujemy sponsorom, to dla Zarządu Klubu Warszawskiego SiTK RP ogromna pomoc w propagowaniu naszych działań

 

Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego RP SITK

 

 

 

 

Wycieczka do Instytutu Kolejnictwa –czerwiec 2015r

W dniu 24.czerwca br. Odbyła się zaplanowana wycieczka do Instytutu Kolejnictwa w Warszawie. Grupę naszą przyjął i prezentował Instytut, Dyrektor Naczelny dr inż. Andrzej Żurkowski. Zapoznał nas ze strukturą organizacyjną Instytutu oraz ważniejszymi pracami naukowo –badawczymi. Instytut od 60 lat prowadzi badania naukowe i studialne w dziedzinie transportu szynowego m.in. w  obszarach: tabor i elementy infrastruktury, elektrotrakcja i elektroenergetyka, drogi szynowe, systemy sterownia  inne. Posiada tor badawczy o dł.7,7 km w Żmigrodzie, który służy m.in. do testowania pojazdów szynowych  i ich elementów oraz sieci trakcyjnej. Posiada cztery Zakłady Naukowe- Badawcze, cztery Specjalistyczne Laboratoria oraz cztery Ośrodki Naukowe w których prowadzone są prace badawczo-rozwojowe, projektowe, wdrożeniowe i usługowe oraz  certyfikacyjne. Instytut współpracuje z Międzynarodowymi jednostkami  Notyfikowanymi. Jest członkiem wielu międzynarodowych Organizacji. Pracownicy osiągają liczne sukcesy zawodowe i naukowe, osiągnięcia swoje publikują w czasopismach zagranicznych i krajowych w tym w wydawanym przez IK  w „Problemach Kolejnictwa. Instytut Kolejnictwa odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju i innowacyjności transportu szynowego w Polsce. Uczestnicy wycieczki wynieśli bardzo dużą wiedzę o wkładzie IK w rozwój i modernizację Transportu kolejowego w kraju.

Opracował: kol. Bogdan Kublin

 

Spotkanie Klubu Warszawskiego RP SiTK 16-go czerwca 2015r

Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK RP odbyło się w dniu 16.06.2015r., na którym omówione zostały sprawy bieżące Klubu, a następnie Dyrektor Czesław Wrotek przedstawił pracę Ośrodka Szkoleń i Ośrodka Rzeczoznawców. W dalszej części spotkania został wygłoszony referat nt.:” Zarządzania własnością intelektualną, który wygłosił:
dr inż. Michał Ćwiąkała – reprezentujący Instytut Badawczy Innowacyjnych Technologii.
Uczestnicy spotkania wyrazili potrzebę kontynuacji tematów związanych z własnością intelektualną z uwagi na zagrożenia związane m.in. z plagiatami.

Na koniec spotkania Prezes Klubu zapewniła, iż tematyka ta będzie kontynuowana oraz poinformowała o organizowanych bezpłatnych szkoleniach z Autocad-a.

Opracował: kol. Jacek Krzysztofowicz

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy

Miło nam poinformować, że nasz kolega wiceprezes Bogdan Kublin zdobył statuetkę Ernesta 2014 w kategorii: najaktywniejszy w dziedzinie kolejnictwa.

Serdecznie gratulujemy i Życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz SiTK RP

Jednocześnie informujemy, że Klub Warszawski SiTK RP zdobył nominację do statuetki Ernesta 2014 w kategorii:
Najaktywniejszy klub/koło

 

Bardzo dziękujemy wszystkim koleżankom i kolegom za pracę na rzecz naszego Klubu.

Zarząd Klubu Warszawskiego RP SiTK

 

Wycieczka do Centrum Serwisowego pociągów Pendolino na Olszynce Grochowskiej - marzec 2015r

Członkowie naszego Klubu  oraz zaproszeni koledzy i koleżanki byli gośćmi w Centrum Serwisowym pociągów Pendolino na Olszynce Grochowskiej. Jest to największe i najnowocześniejsze w Polsce   zaplecze dla obsługi pociągów o podwyższonej prędkości.  W zapleczu tym Firma Alstom będzie utrzymywała w gotowości technicznej pociągi   Pendolino zgodnie z kontraktem prze 17 lat.

W skład  centrum wchodzą:  układ torów dojazdowych, zewnętrzna myjnia, i hala z 5 torami w tym- trzy do utrzymania bieżącego i serwisowania, dwa do większych przeglądów i napraw głównych. Ponadto hala jest wyposażona w tokarkę podtorową, system podnoszenia pociągu i automatyczny system do czyszczenia toalet.

Opracował Bogdan Kublin

Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK RP - luty 2015

Spotkanie Klubu Warszawskiego SiTK RP odbyło się w dniu 24.02.2015r. Na zebraniu kol. Jacek Krzysztofowicz współautor opracowania– „Drogi i szlaki rowerowe „wygłosił referat pt. Projektowanie i budowa dróg i szlaków rowerowych oraz zagadnienia związane ze stosowanymi technologiami i wyrobami budowlanymi.

Z inicjatywy Pana Prezydenta Bronisława Komorowskiego , w maju 2014r. została znowelizowana ustawa – Prawo wodne oraz niektóre inne ustawy co umożliwia lokalizację drogi rowerowej lub turystycznego szlaku rowerowego np. na koronie wału przeciwpowodziowego. Wprowadzono również pojęcie, że droga rowerowa zlokalizowana poza pasem drogowym nie jest drogą publiczną a to ułatwiać ma budowę dróg i szlaków rowerowych. Popularyzacja tych idei ma na celu wyprowadzeniu rowerzystów z poboczy dróg publicznych na przeznaczone dla nich bezpieczne drogi rowerowe. W dalszej części miała miejsce ożywiona dyskusja na temat przedstawionej prezentacji, a następnie zgłoszono propozycję rozszerzenia tematów kolejnych spotkania naszego Klubu.

Opracował kol. Jacek Krzysztofowicz

Spotkanie Wigilijne Klubu Warszawskiego SiTK RP

Spotkanie Wigilijne Klubu Warszawskiego SiTK RP odbyło się w dniu 9.12.2014r. Na zebraniu Prezes Oddziału Warszawskiego SiTK uhonorował Złotą Odznaką kol. Tadeusza Wasilewskiego.

Sekretarz Klubu przedstawił efekty działań podjętych przez Zarząd w mijającym roku oraz przedstawiono plan pracy na rok 2015, następnie kol. Michał Ćwiąkała wygłosił referat pt. Dobre praktyki przy realizacji inwestycji drogowych.
 Zebrania Klubu Warszawskiego stanowią okazję do bezpośredniej wymiany poglądów oraz propozycji kierunków działań Klubu Warszawskiego.

Nie da się w tych paru słowach przedstawić Koleżankom i Kolegom wszystkiego co było omawiane na zebraniu, nie mniej liczymy, że poświęcą Państwo parę minut na zapoznanie się z prezentacją dostępną na naszej stronie-zakładka Informacje Zarządu Klubu.

Opracował kol. Jacek Krzysztofowicz

Szanowne koleżanki i koledzy

Z przyjemnością możemy Państwa poinformować, że uzyskaliśmy zgodę Sekretarza Generalnego NOT na nieodpłatne udostępnienie sali Prezydialnej w budynku przy Czackiego 3/5 na grudniowe spotkanie oraz cztery spotkania naszego Klubu w roku 2015 - harmonogram spotkań w zakładce Program działania na lata 2014-2018.

Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego SiTK RP

 

24 czerwca 2014r. mieliśmy przyjemność zwiedzać wraz z naszymi rodzinami Wieżę Kontrolną na lotnisku Chopina w Warszawie.

Zwiedzana przez nas lotniskowa Wieża Kontrolna, wchodzi w skład kompleksu należącego do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), znajdującego się przy ul. Wieżowej nr 8 w Warszawie. Zadaniem tej Agencji jest planowanie i kontrolowanie ruchu lotniczego nad Polską, jak też koordynowanie procesu zajętości obszaru powietrznego.

Podczas wycieczki mieliśmy możliwość zaobserwowania pracy kontrolerów ruchu lotniczego, którzy stanowią personel wyszkolony i zatrudniony przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Każdy kontroler odpowiedzialny jest za swój określony sektor. W czasie naszego pobytu, odbyły się kolejne lądowania trzech samolotów oraz start jednego  samolotu. Rozmowy kontrolerów z pilotami prowadzone są z zasady w języku angielskim, jednakże podczas naszego pobytu, dialog z pilotem samolotu PLL LOT przeprowadzony został w języku polskim. Zgodnie z odpowiednimi procedurami, zapewniającymi bezkolizyjne podejście samolotu na lotnisko, kontroler wieżowy zezwala pilotowi na lądowanie samolotu, a już po wylądowaniu, odbywa się kołowanie samolotu w kierunku portu lotniczego, którym steruje następny kontroler. Natomiast start samolotu może nastąpić po uzyskaniu z Wieży najpierw zezwolenia na uruchomienie silników, a następnie zezwolenia do rozpoczęcia kołowania i wystartowania. W ten sposób samolot rozpoczyna lot, wzbijając się w górę. Po opuszczeniu około sześciokilometrowej strefy powietrznej lotniska, z którego wystartował, samolot zostaje przekazany pod t.zw. kontrolę obszaru, która sprawuje nad nim nadzór radiowy do chwili wejścia w strefę zbliżeniową lotniska docelowego lub do czasu opuszczenia polskiej strefy przestrzeni powietrznej. Każdy rejs samolotu, posiada przyporządkowany mu plan lotu w bazie danych systemu kontroli ruchu lotniczego.

Instruktor lotniczy oprowadzający naszą grupę, poinformował, że  aktualnie na Lotnisku Chopina odbywa się średnio 46 operacji na godzinę, obejmujących lądowanie i start.

Ze względu na odpowiedzialny charakter pracy, wymagający wyjątkowo dużego skoncentrowania uwagi na wykonywanych czynnościach, dzienny czas służby kontrolera wynosi 7,5 godziny, w ramach którego przewidziane są również sześćdziesięciominutowe przerwy rozłożone w ten sposób, aby ciągły jednorazowy dyżur kontrolera na stanowisku nie przekraczał dwóch godzin. Podczas przerw w pracy, lotniskowy personel wieżowy może korzystać ze znajdujących się w obiekcie pokojów wypoczynkowych, a ponadto w celach rekreacyjnych, istnieje na miejscu dostęp do znajdujących się takich obiektów jak: basen, boisko do koszykówki, kort tenisowy i siłownia.

W następnej części wycieczki odwiedziliśmy, znajdujący się w tym samym kompleksie - Ośrodek Szkolenia Lotniczego, który prowadzi kursy przygotowujące kandydatów do egzaminu państwowego na stanowisko kontrolera ruchu lotniczego, a także kursy doszkalające dla pracowników zatrudnionych już w tej służbie.

Od kandydatów ubiegających się o przyjęcie na szkolenie przygotowujące do zawodu kontrolera lotniczego, wymagane jest posiadanie średniego wykształcenia oraz biegłej znajomości języka angielskiego, a przy tym niezbędne jest posiadanie predyspozycji do pełnienia tych odpowiedzialnych i stresujących czynności. W  sesji kwalifikującej do szkolenia, przyjmowanych jest wstępnie 28 osób spośród stosunkowo dużej liczby zgłaszających się zwykle kandydatów.  Po przyjęciu na szkolenie, kandydat odbywa około ośmiomiesięczny kurs teoretyczny, obejmujący m.in. takie przedmioty jak: nawigacja, meteorologia, łączność, radiolokacja, mechanika lotu, język angielski. Po kursie tym odbywa się egzamin i kolejna weryfikacja, w wyniku której do dalszego szkolenia  wybranych zostaje  dwunastu uczestników, którzy są dzieleni na trzy grupy specjalizujące się w zdobywaniu wiedzy na kontrolerów: wieżowych, zbliżeniowych i obszarowych. Ten etap szkolenia obejmuje ćwiczenia na symulatorze imitującym różnorodne sytuacje mogące występować w ruchu powietrznym. Ćwiczenia te są prowadzone przez kontrolerów oraz instruktorów symulatorowych i trwają przez pół roku, kończąc się egzaminem ze zdobytej wiedzy w tym zakresie. Po pozytywnym zaliczeniu szkolenia na symulatorze, kursant zostaje dopuszczony do zdawania egzaminu państwowego, kwalifikującego do uzyskania tytułu praktykanta kontrolera ruchu lotniczego. Po zakończeniu zaś rocznej praktyki i zdaniu egzaminu z wiedzy nabytej na tym stanowisku, zostają przyznane uprawnienia do pełnienia funkcji kontrolera lotniczego.    

Opracował:kol.  Stanisław Jamszaruk 

Szanowne koleżanki i koledzy

Z inicjatywy Zarządu Klubu wracamy do chlubnej tradycji prowadzenia Kroniki Klubu Warszawskiego SiTK RP. Kronikę zgodził się prowadzić kol. Stanisław Jamszaruk. Przy tej okazji mamy również prośbę do Koleżanek i Kolegów o udostępnienie nam materiałów archiwalnych (zdjęć) z działalności Klubu w poprzednich latach.

Beata Krzysztofowicz
Prezes
Klubu Warszawskiego SiTK RP

 

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK S.A. w Warszawie- kwiecień 2014r.

Wycieczka członków naszego Klubu oraz zaproszonych koleżanek i kolegów z SitK do Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym PKP PLK S.A. w Warszawie odbyła się 22 kwietnia 2014r.

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym zlokalizowane jest przy ul. Targowej 74 w Warszawie, gdzie aktualnie znajduje się siedziba PKP Polskich Linii Kolejowych. W tym gmachu, wybudowanym jeszcze w latach dwudziestych ubiegłego wieku, w poprzedniej strukturze przedsiębiorstwa PKP mieściła się Centralna Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych.

Po przybyciu do budynku,  zostaliśmy zaproszeni do pomieszczenia operacyjnego Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym, gdzie wyjaśnień udzielał dyrektor Centrum oraz specjaliści pracujący w tym Centrum.

Sala, którą nam zaprezentowano wyposażona jest w multimedialny zestaw tworzący ścianę zbudowaną z szesnastu monitorów LED, każdy o przekątnej 46 cali. Na ścianie tej można wyświetlać zarówno poszczególne obiekty wchodzące w skład infrastruktury kolejowej, jak np. schematy stacji i odcinków linii kolejowych, jak również mapę sieci kolejowej, ukazującej aktualny rzeczywisty przebieg wszystkich kategorii pociągów. Zawarte  są tam też informacje o wszelkich zdarzeniach związanych z prowadzonym ruchem pociągów oraz o lokalizacji odbywających się w danej chwili robót remontowych i modernizacyjnych. Mapa stanowi efektywne narzędzie całodobowego monitorowania ruchu pociągów na obszarze krajowej sieci kolejowej oraz w relacjach transgranicznych, umożliwiając operatywne zarządzanie tym ruchem w przypadku zaistniałych zakłóceń jak również w sytuacjach nadzwyczajnych.

Centrum Zarządzania Ruchem Kolejowym jest ośrodkiem decyzyjnym, ściśle współdziałającym ze zlokalizowaną tam także Główną Dyspozyturą Kolejową. która koordynuje pracę dyspozytorów okręgowych, liniowych i stacyjnych, działających na terenie sieci zarządzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe.      

Opracował: Stanisław Jamszaruk 

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej