Zgodnie z § 1 STATUTEM SITK RP ust. 1:
„Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
jest organizacją naukowo-techniczną o celach niezarobkowych,
działającą na rzecz transportu i dla dobra swoich członków.”

Sprawozdanie z CIX Forum Dyskusyjnego - 23.10.2014

Forum zostało zorganizowane przez Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy (BDiK) oraz Oddział Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej w Warszawie.

Spotkanie odbyło się 23 października 2014 roku, w Warszawskim Domu Technika. Forum otworzył mgr inż. Wojciech Wojtysiak Prezes Honorowy Oddziału SITK w Warszawie.

W debacie uczestniczył Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy Pan Jacek Wojciechowicz.

Temat prezentował mgr inż. Mieczysław Reksnis – Dyrektor Biura Drogownictwa
i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy. W dyskusji udział wzięli współautorzy Strategii Rozwoju Warszawy: prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski, dr inż. Andrzej Brzeziński i mgr inż. Marek Roszkowski.

Rozwój systemu transportowego w Warszawie opiera się na założeniach określonych w Polityce Transportowej (PT), gdzie głównym celem jest rozwoj systemu transportowego (ST) aby stworzyć warunki do sprawnego i bezpiecznego przemieszczania się osób i towarów. Ma się to odbywać przy ograniczonej szkodliwości wpływu na środowisko naturalne i warunki życia.

Realizując PT podzielono miasto na 3 strefy. W centrum następuje ograniczenie ruchu samochodów osobowych (s.o.) i samochodów ciężarowych (s.c.), dobre warunki ruchu pieszego i rowerowego oraz uprzywilejowanie dla komunikacji publicznej (kp), a także ograniczanie miejsc parkingowych (opłaty, czas postoju).

W systemie drogowym następuje rozwój dróg wyższej klasy tzn. ekspresowe i ruchu przyspieszonego w układzie obwodowym przy ograniczaniu funkcji i parametrów technicznych w obszarach centralnych. Przewidziane są do realizacji 3 obwodnice, śródmiejska, miejska i ekspresowa. Dla prawidłowego działania obwodnicy Śródmiejskiej brakuje wschodniego ramienia., w ekspresowej brakuje południowego odcinka

W systemie kp ZTM przewozi ponad miliard pasażerów w roku. W tym 51% autobusami, 26,2% tramwajami i 18,9% metrem. W budowie są 2 trasy tramwajowe na Bemowie i w Tarchominie. Przewidziana jest modernizacja tras Zamoyskiego, Grochowska, Waszyngtona, Jagiellońska i Kijowska. Planowane do realizacji są trasy tramwajowe do Wilanowa, ul. Kasprzaka, Światowida, oraz budowa zajezdni tramwajowej na Annopolu. Analizowane są trasy tramwajowe do Gocławia i na Łuk Siekierkowski.

Pierwsza linia metra ma 23 km długości 18 stacji, maksymalne dziennie przewozy wynoszą 571 tys. pasażerów. Obecnie zakończona jest realizacja centralnego odcinka II linii metra, a cała linia będzie miała długość 31 km i 27 stacji. Rozpoczęły się procedury przetargowe na realizację dalszych odcinków.

Całkowita długość torów wykorzystywanych przez kolej na terenie Warszawy wynosi 93 km, gdzie zlokalizowanych jest 5 dworców i 37 przystanków osobowych (po) oraz 7 p.o. na linii WKD. Na liniach kolejowych (Koleje Mazowieckie, SKM i WKD) obowiązuje wspólny bilet na terenie Warszawy i gmin ościennych.

Posiadamy 13 parkingów w systemie P&R, liczba ta wzrośnie do 35.

Na terenie Warszawy istnieje 360 km dróg rowerowych, w tym 51 pieszo rowerowych, przewiduje się realizację dalszych 174 km tych dróg. W mieście działa system Veturillo wypożyczania rowerów, cieszący się dużym uznaniem.

W kp w ostatnich latach nastąpiła duża wymiana taboru na wozy nowoczesne, niskopodłogowe. Niebawem planowana jest dostawa 85 tramwajów niskopodłogowych,
w tym 50 dwukierunkowych oraz 76 autobusów, w tym 35 na gaz i 10 o napędzie elektrycznym.

Prowadzone są konsultacje z przedstawicielami mieszkańców i samorządu, ale nie zawsze jest to skuteczne.

W dyskusji poruszono różne sprawy związane z transportem i planowaniem systemu transportowego.

Pierwszy zabrał głos dr inż. Andrzej Brzeziński pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej oraz Biura TransEko. Mówił o rozważnym rozwoju miasta jako zrównoważenie między celami, oszczędnym gospodarowaniu środkami finansowymi. Podkreślił, że Strategia Rozwoju jest ważnym dokumentem oraz konieczna jest edukacja transportowa począwszy od szkół. Transport zbiorowy musi być uprzywilejowany ze wzmocnieniem jakości komunikacji autobusowej. Zarządzanie transportem powinno obejmować transport jako całość. W układzie komunikacyjnym należy szanować wszystkich użytkowników.. Uznał jako ważne 10 tematów: zagospodarowanie przestrzenne, wielofunkcyjność, wpływanie na popyt, mobilność, ruch pieszy, transport zbiorowy, ruch rowerowy, ruch s.o. powinien być zmniejszany w centrum m.in. poprzez P&R, ograniczanie parkowania i zniechęcanie do wjazdu do śródmieścia, ograniczanie ruchu towarowego, m.in. poprzez odpowiednio zorganizowane dostawy, odpowiednia edukacja dla władz i samorządów oraz społeczeństwa.

Prof. dr inż. Wojciech Suchorzewski stwierdził, że stan systemu transportowego w Warszawie nie jest zły. Przedstawił jak Warszawa wygląda w Raporcie ONZ na tle innych 27 miast naszego regionu geograficznego. Efekty są imponujące bowiem w wielu dziedzinach Warszawa zajęła czołowe miejsce. Dobre są zmiany jakie Warszawa uzyskała w ostatnich 25 latach, szczególnie w dziedzinie korzystania z transportu publicznego na tle innych dużych miast. Martwi Pana Profesora „rozlewanie” się miasta. Podał przykład gdyby Białołęka licząca 185 tys. mieszkańców była bardziej skonsolidowana to dojazdy tych osób byłyby zdecydowanie krótsze i łatwiejsze. Dziwi się dlaczego warszawiacy nie chcą wprowadzenia autobusów na oddzielnych pasach co jest stosowane w innych miastach np. ul. Strzegomska we Wrocławiu. Zwrócił uwagę na nierówne traktowanie Warszawy Lewobrzeżnej i Pragi w rozwoju systemu transportowego. Podkreślił dotychczasowy brak wschodniego ramienia obwodnicy śródmiejskiej, al. Tysiąclecia, przewidywanej już za czasów Prezydenta Starzyńskiego. Nie jest także realizowana ul. Nowo Jagiellońska.

Mgr inż. Zygmunt Szaniawski zwrócił uwagę na śliskie nawierzchni, place i dojścia np. do banków i innych instytucji.

Wiceprezydent Jacek Wojciechowicz stwierdził, że w wielu miejscach są protesty przeciwko stosowaniu kostki jako nawierzchni placów, a np. przed Arkadią nie ma uwag na zastosowane materiały, a w stosunku do wielu instytucji Miasto nie ma wpływu na ich sposób realizacji dojścia. Wyjaśniał, że „rozlewanie” się miasta wynika z wielu powodów m.in. po wojnie wiele miejsc po zrujnowanych obiektach pozostało pustymi placami, każde podejście do zagospodarowania tych terenów budziło ogromne sprzeciwy okolicznych mieszkańców. Ważnym jest fakt występowania o odszkodowania.

Mgr inż. Stanisław Furman z Towarzystwa Urbanistów Polskich wyraził niepokój z powodu budowy osiedli na peryferiach na obszarach, np. na Białołęce, gdzie system transportowy jest bardzo ograniczony, a młodzież kupuje mieszkania gdzie jest taniej., a potem są problemy. Klasycznym przykładem złego działania jest istniejąca ul. Ostródzka długości ok. 4 km o małym przekroju jezdni (ok. 4m).

Wiceprezydent mówi, że Miasto ma pośredni wpływ na kierunki rozwoju Warszawy.

Mieszkaniec Piastowa uważa, że wspólne bilety w strefie powinny być w tej samej cenie
i dawać możliwość korzystania przy dojeździe z Piastowa Kolejami Mazowieckimi i Szybką Koleją Miejską.

Mgr inż. Wojciech Mickiewicz były pracownik Biura Planowania Rozwoju Warszawy (BPRW) powiedział, że nigdy Praga nie będzie „salonem” bez realizacji al. Tysiąclecia i ul. Nowo Jagiellońskiej, bo nigdy ul. Targowa i Wybrzeże Helskie nie będą w stanie przepuścić istniejącego, a co gorsze przyszłego ruchu przez Pragę na kierunku północ - południe. Zwrócił uwagę na fakt uznawania racji ludzi niekompetentnych i powielania ich „opinii” w prasie. Proponowanie przebiegu trasy i liczby pasów ruchu było przez projektujących
i zatwierdzających umotywowane analizami. Ostatnim przykładem jest budowa odcinka trasy Czerniakowskiej bis. Czasem plany wykonywane dawno wymagają korekty, ale przy udziale fachowców.

Mgr inż. Bohdan Zuń były Dyrektor Metra Warszawskiego powiedział, że dawniej lekceważono samochody osobowe, o czym świadczą starsze ulice bez możliwości parkowania. Obecna Koncepcja układu komunikacyjnego powinna być wydrukowana i spopularyzowana. Konieczna jest wszechstronna edukacja.

Mgr inż. Marek Roszkowski Prezes BPRW SA. Polityka i zagospodarowanie przestrzenne Białołęki ma swoją historię, otóż władze dzielnicy opracowały plan dopuszczający działki i zabudowę 3 piętrową. Obecnie jest kłótnia o każdy metr szerokości ulicy, a jednocześnie ruszyła zabudowa wielorodzinna na terenach zupełnie odległych gdzie były łąki.

Mgr inż. Stefan Sarna Prezes Oddziału SITK w Warszawie złożył deklarację prowadzenia szkolenia edukacyjnego na tematy transportowe.

 

Sprawozdanie sporządził:
Mgr inż. Adam Kotuszewski

Partnerzy Biznesowi


Goldschmidt Thermit Polska Sp. z o.o.
86-010 Koronowo
MATERIAŁY I OPRZYRZĄDOWANIE
DO SPAWANIA TERMITOWEGOMITOR Sp z o.o. Sp. K.
Śleszyn ul. Kasztanowa 7, 99-321 Żychlin
KOMPLEKSOWE BUDOWNICTWO KOLEJOWE, PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWOCopma Polska Sp. z o.o.
31-124 Kraków
ul. Dolnych Młynów 3/1
PRODUCENT SPECJALISTYCZNYCH POJAZDÓW SZYNOWO-DROGOWYCHSPAW-TOW Sp. z o.o. sp. komandytowa
31-851 Kraków
ul. Stacyjna 32
SZEROKI ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH, SPAWALNICZYCH ORAZ INNYCH, TAKICH JAK SZLIFOWANIE SZYN W TORACH I ROZJAZDACH

Współpraca Medialna


Sektorkolejowy.pl
Twoje rzetelne źródło informacji o kolei, to miejsce, w którym znajdziesz mnóstwo informacji dotyczących branży kolejowej